Εκλογές Περιφερειάρχη 2014-Η Αριστερά ενώπιον της κοινωνικής ευθύνης της PDF Εκτύπωση
ΣΤΗΛΕΣ | Παύλος Μεταλληνός
Κείμενο: ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ * on Σάββατο, 20 Απριλίου 2013 03:43   


Κατά καιρούς, ξεπροβάλλουν δημοσκοπήσεις, στις οποίες εμφανίζεται ως πρώτο κόμμα ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Το γεγονός τούτο έχει διαμορφώσει μια περιρρέουσα ψυχολογική ευφορία και μια κοινωνική συμπεριφορά ωσάν αύριο το πρωί ο Τσίπρας να ορκιζόταν πρωθυπουργός της Ελλάδας! Παραβλέπεται η αντικειμενική αλήθεια, η οποία αποτελεί ιστορική μνήμη της Αριστεράς διεθνώς, σύμφωνα με την οποία η επικρατούσα αντίληψη, η κυρίαρχη τάξη δυστροπεί όταν καλείται να παραδώσει την εξουσία σε μια διάδοχο «κατάσταση», που (έστω!) υποψιάζεται ότι θα αμφισβητήσει τις κατεστημένες διαδικασίες παραγωγής και διανομής του εθνικού πλούτου. Για το λόγο αυτό, θέτει σε εφαρμογή μηχανισμούς άσκησης πολιτικών παρεμπόδισης της συγκεκριμένης (δυσμενούς για την ίδια) εξέλιξης, προκειμένου να την αποτρέψει.


Η έννοια του ρίσκου συνυφασμένη με το μέγεθος της απόδοσης, για το οποίο επιχειρούν τα ατομικά κεφάλαια, προσβλέποντας στη μεγιστοποίηση του ποσοστού κέρδους που ιδιοποιούνται, συγκαταλέγονται στις εκ των προτέρων προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη από εκείνους που διαχειρίζονται την αναπαραγωγή της αστικής κοινωνικής εξουσίας. Έτσι, έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένοι εν γένει μηχανισμοί του κράτους (που χρηματοδοτούνται είτε από τα δημόσια ταμεία, είτε από ιδιώτες), σκοπός των οποίων είναι η προστασία και η ασφαλής αναπαραγωγή της κατεστημένης αντίληψης και κοινωνικής ηγεμονίας. Στους συγκεκριμένους περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων: από τα Μέσα Επικοινωνίας, την Εκπαίδευση, τη Δικαιοσύνη, τους πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους μέχρι την πολιτική εξουσία και τις διαφορετικές εκδοχές άσκησης της: κυβέρνηση, κρατικοί οργανισμοί, Περιφέρεια, Δήμος, επιμελητήρια κ.λπ. Αποδεικνύεται επομένως ότι για την άσκηση της κοινωνικής εξουσίας και την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών από την εκάστοτε εθνική κυβέρνηση δεν επαρκεί μόνο η εκλογή της από τον λαό. Αντίθετα, για τον σκοπό αυτό προϋποτίθενται η κατάκτηση, η χρήση και η αξιοποίηση των προαναφερόμενων επιμέρους εν γένει κρατικών μηχανισμών.  


Από την άλλη, σύμφωνα με τη διοικητική διάρθρωση και τη δομή του ελληνικού κράτους, σήμερα η πολιτική διοίκηση του Δήμου και της Περιφέρειας επιλέγεται άμεσα από την κοινωνία και όχι έμμεσα, όπως συνέβαινε πριν μερικά χρόνια με την επιλογή Νομάρχη και Περιφερειάρχη αντίστοιχα, οι οποίοι ήταν μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι διορισμένοι από την κυβέρνηση. Το γεγονός τούτο λοιπόν, ανάγει σε αναγκαία προϋπόθεση (για την εφαρμογή της πολιτικής του) την ανάδειξη υποψηφίων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. σε Δημάρχους και Περιφερειάρχες και σηματοδοτεί τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2014 σε κρίσιμη διαδικασία προκειμένου αφενός η εκλογή κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. να διευκολυνθεί και αφετέρου οι αντίπαλοι του να μην αξιοποιούν το περιεχόμενο του προγράμματός του προκειμένου να τρομοκρατούν την κοινωνία που ψηφίζει για την εκλογή εθνικής κυβέρνησης και επιπλέον, η υλοποίηση αυτού να εφαρμόζει πληρέστερα στις ιδεολογικές του αρχές.


Από την άλλη, ειδικότερα όσον αφορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών υπάρχουν ιστορικά δεδομένα του τρόπου διοίκησης της που αναδεικνύουν μια κοινή συνισταμένη των πολιτικών που εκτέλεσαν στο σύνολο τους διορισμένοι και αιρετός Περιφερειάρχες1 . Η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική θέση των Ιονίων νησιών όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκε προς όφελος της κοινωνίας των Επτανήσων και του εθνικού καπιταλισμού (εθνικό συμφέρον έχει επικρατήσει να ονομάζεται), αλλά αντίθετα μέχρι σήμερα, στο σύνολο τους οι Περιφερειάρχες με την εφαρμογή συντεταγμένης πολιτικής, αφενός «κατόρθωσαν» πρακτικά να εισέλθει η Κέρκυρα σε μη αναστρέψιμη οικονομική ύφεση, αφετέρου έχουν κατευθύνει τις Οικονομίες Λευκάδας, Κεφαλονιάς-Ιθάκης και Ζακύνθου σε πορεία μη αναστρέψιμης ύφεσης.


Βέβαια, κανείς Περιφερειάρχης δεν έχει τη δύναμη μόνος του, δίχως την ανοχή έστω, αν όχι υποστήριξη πολλών εκ των προαναφερομένων εν γένει κρατικών μηχανισμών, να υλοποιήσει και να εφαρμόσει τις πολιτικές πρακτικές, που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Από τη έναρξη λειτουργίας της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών μέχρι σήμερα, Νομάρχες Κερκύρας, Δήμαρχοι Κερκύρας, πρόεδροι Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κερκύρας, πρόεδροι Συνδέσμου Καθαριότητας Κερκύρας, πρόεδροι Τεχνικού Επιμελητηρίου Κερκύρας, πρόεδροι Εμπορικού Επιμελητηρίου Κερκύρας κ.λπ. στο σύνολο τους, ευθύνονται εξίσου με τους Περιφερειάρχες διότι ως μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου (πριν τις Εκλογές 2010) και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νησιών (: της Επιτροπής που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις διανομής των χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά Πακέτα) δεν απέτρεψαν τη λήψη αποφάσεων των Περιφερειαρχών με συγκεκριμένη στόχευση, αλλά αντίθετα συνεχώς τις ενέκριναν, ψηφίζοντας τες, αβαντάροντας τες. Επιπλέον, από τη έναρξη λειτουργίας της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών μέχρι σήμερα, Νομάρχες Κερκύρας, Δήμαρχοι Κερκύρας, πρόεδροι Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κερκύρας, Νομάρχες Κερκύρας, πρόεδροι Τεχνικού Επιμελητηρίου Κερκύρας, πρόεδροι Εμπορικού Επιμελητηρίου Κερκύρας κ.λπ. στο σύνολο τους, ευθύνονται εξίσου με τους Περιφερειάρχες διότι δεν χρησιμοποίησαν κι ούτε χρησιμοποιούν την εν γένει πολιτική εξουσία τους προκειμένου ως εκφραστές της κοινωνίας να εφαρμόσουν πολιτικές ανεξάρτητες από εκείνες των Περιφερειαρχών. Αντίθετα, από τη έναρξη λειτουργίας της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών μέχρι σήμερα, Νομάρχες Κερκύρας, Δήμαρχοι Κερκύρας, πρόεδροι Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κερκύρας, Νομάρχες Κερκύρας, πρόεδροι Τεχνικού Επιμελητηρίου Κερκύρας, πρόεδροι Εμπορικού Επιμελητηρίου Κερκύρας κ.λπ. στο σύνολο τους, ευθύνονται εξίσου με τους Περιφερειάρχες διότι συνέπλευσαν και συμπλέουν με τους Περιφερειάρχες υποτάσσοντας το συμφέρον της κοινωνίας στο αυστηρά δικό τους είτε προσωπικά πολιτικό, είτε επιχειρηματικό-οικονομικό συμφέρον2 .


Έτσι, όπως έχω τεκμηριωμένα αποδείξει και επανειλημμένα υποστηρίξει 3 το πολιτικό πρόβλημα της Κέρκυρας έχει αναχθεί σε δύνη που συμπαρασύρει το σύνολο της Οικονομίας των Επτανήσων, τα οποία (Ιόνια νησιά) με ευθύνη της κερκυραϊκής ελίτ (: της συγκεκριμένης καρικατούρας Κερκυραίων μισθοφόρων της Βρετανικής επικυριαρχίας στο νησί) είναι εγκλωβισμένα σε μια διαμορφωμένη δέσμη προϋποθέσεων ηγεμονίας του αγγλοσαξονικού καπιταλισμού επί του γεωγραφικού συμπλέγματος των Ιονίων νησιών, που σκοπό έχει την αξιοποίηση τους προς όφελος του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού κέρδους του αγγλοσάξονα χορηγού-χρηματοδότη της κερκυραϊκής καρικατούρας. Για τον λόγο αυτό, πρακτικές αποστασίας και διάρρηξης συντεταγμένων πολιτικών σχηματισμών, όπως αντιπροσωπευτικά συνέβη κατά τις Περιφερειακές Εκλογές 2010, σε τίποτε άλλο δεν αποσκοπούν (όπως κι εάν οι συγκεκριμένες δημόσια εμφανίζονται) παρά στην αναπαραγωγή της δωσίλογης κερκυραϊκής ηγεμονίας σε βάρος και των υπολοίπων επτανήσιων κοινωνιών.


Μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. επομένως, σ’ ό,τι αφορά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο συνθήκες που εσχάτως έχουν διαμορφωθεί λόγω των εφαρμοζόμενων μνημονικών πολιτικών, αλλά και αποκρυσταλλωμένες συνθήκες ηγεμονίας του αγγλοσάξονα κατακτητή-αποικιοκράτη, που χρονολογούνται από το 1864 όταν η Ελλάδα αποτέλεσε το όγδοο νησί των Επτανήσων με «Άγγλο» Αρμοστή τον Δανό (με γερμανικές ρίζες και συγκεκριμένα του Οίκου από το Ολδενβούργο στη βόρεια Γερμανία) Κρίστιαν - Βίλχελμ - Φέρντιναντ - Άντολφ - Γκέοργκ φον Σλέσβικ - Χόλσταϊν - Ζόντερμπουργκ - Γκλίξμπουργκ και σε όλους μας γνωστό ως Γεώργιο Α΄, Βασιλιά των Ελλήνων 4. Οι συγκεκριμένες αποκρυσταλλωμένες συνθήκες ηγεμονίας του αγγλοσάξονα εργοδότη τους θα αντιτάξουν μια δέσμη προϋποθέσεων αντίδρασης και παρεμπόδισης προκειμένου να αποτρέψουν τόσο την απώλεια της ηγεμονίας στα Επτάνησα του αγγλοσάξονα χρηματοδότη-εντολέα τους, όσο και την απώλεια της ηγεμονίας στα Επτάνησα αυτής της ίδιας της δωσίλογης κερκυραϊκής καρικατούρας. Για τον λόγο αυτό, η επικράτηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. στις επικείμενες Περιφερειακές εκλογές και η ανάδειξη του υποψηφίου του σε Περιφερειάρχη [δεδομένων και της (για ακόμα μια φορά) πρόσφατης επιβεβαίωσης ύπαρξης αντλήσιμων κοιτασμάτων πετρελαίου εντός της γεωγραφικής ενότητας των Ιονίων 5, της διέλευσης πλήθους υποδομών από τη γεωγραφική περιοχή των Επτανήσων, ενταγμένων στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών και της πρόθεσης της παρούσας πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών να παραχωρηθεί σε Γερμανούς ιδιώτες η εκμετάλλευση και η διαχείριση των υδάτων και των απορριμμάτων (ενδεικτικά, Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου και Λευκίμμης) στα Επτάνησα 6] επιβάλλει την έναρξη ενός διαλόγου με την κοινωνία, προκειμένου να συνταχτεί μια ολοκληρωμένη πρόταση, σύμφωνη με τις ιδεολογικές αρχές που ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. πρεσβεύει.
Ανακεφαλαιώνοντας, συμπεραίνεται ότι στην παρούσα συγκυρία, μια ηγεσία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τις δυσχέρειες που έχουν διαμορφωθεί όσον αφορά στην αναπαραγωγή και επέκταση του ελληνικού καπιταλισμού, αλλά και εκείνες που έχει προκαλέσει η ιστορική εξέλιξη των τοπικών Ιόνιων κοινωνιών. Μάλιστα, ακριβώς λόγω της εισόδου της Εθνικής Οικονομίας σε καθεστώς κηδεμονίας, οι επιλογές περιορίζονται. Το γεγονός τούτο καθίσταται εξαιρετικά σημαντικό εμπόδιο και πρόβλημα που αντικειμενικά δυσχεραίνει την εφαρμογή αριστερής πολιτικής.


Παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο κομβικά σημεία, που μπορεί κανείς να εστιάσει. Πρώτον, η αξία της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής θέσης των Ιονίων νησιών ως συνθήκη αναπαραγωγής των προϋποθέσεων ηγεμονίας της κερκυραϊκής ελίτ και δεύτερον, η ανεύρεση μεθόδων μείωσης του επιχειρηματικού ρίσκου και του λειτουργικού κόστους των ατομικών κεφαλαίων, αλλά και του κόστους αναπαραγωγής της εργασίας, έτσι όπως μέχρι πρόσφατα, τεχνητά η κερκυραϊκή καρικατούρα είχε δια του οργανισμού της Περιφέρειας επιβάλλει στα Επτάνησα. Είναι αυτονόητο πως οι αποκρυσταλλωμένες προτάσεις προς την κοινωνία των Ιονίων νησιών θα πρέπει να προσεγγίζουν τόσο τα επιμέρους κοινωνικά υποσύνολα, όσο και τη μεγέθυνση και ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων.
Εντούτοις, λόγω της δυσμενούς συγκυρίας, ενδεχομένως να είναι ορθολογικά φρονιμότερο καταρχήν, να εστιάσει κανείς σε συγκεκριμένες δράσεις, δίχως να επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα ενεργειών, τη χρηματοδότηση των οποίων θα αδυνατεί να τεκμηριώσει.  Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να προταθούν τα ακόλουθα:

1. ΓΕΝΙΚΑ
(α) Η αξιοποίηση του συνόλου των λιμανιών Κερκύρας-Λευκάδας-Κεφαλονιάς-Ιθάκης-Ζακύνθου, με την ένταξη τους σε ένα ενιαίο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορικών συστημάτων, που θα περιλαμβάνει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές και στο οποίο θα ενταχθούν τα προαναφερόμενα λιμάνια και κάθετοι άξονες, που θα διατρέχουν το εκάστοτε νησί από βορρά έως νότο. Με τον τρόπο αυτό, μεγεθύνεται το εύρος των ανταλλαγών και η ιδιοποιούμενη απόδοση στην οποία προσβλέπουν κεφάλαιο και εργασία.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η χρηματοδότηση μπορεί να πηγάζει από την υφιστάμενη σήμερα εξέλιξη των προγραμμάτων υλοποίησης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, στα οποία οφείλεται η κατασκευή και είναι ενταγμένα η Εγνατία Οδός, η Αττική Οδός κ.λπ.    

(β) Η σύνδεση των Ιονίων Νησιών στο δίκτυο μεταφοράς και προμήθειας φυσικού αερίου. Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα μειωθεί το επιχειρηματικό ρίσκο και το λειτουργικό κόστος των ατομικών κεφαλαίων, αλλά και το κόστος αναπαραγωγής της εργασίας στα οποία έγινε αναφορά και αφετέρου, θα τεθούν προϋποθέσεις επέκτασης και αναπαραγωγής του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
Επιπλέον, η δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω αξιοποίησης του φυσικού αερίου ως πρώτης ύλης, θα συμβάλει περαιτέρω στη διαμόρφωση συνθηκών αναπαραγωγής των επιμέρους κοινωνικών οικοδομημάτων, παρέχοντας τους σχετική αυτοδυναμία, διότι θα απομακρυνθεί το ενδεχόμενο εκδήλωσης φαινομένων όπως εκείνου που συνέβη πριν μερικά χρόνια στην Κεφαλονιά, όπου το νησί έμεινε δίχως ηλεκτρική ενέργεια για περίοδο μίας εβδομάδας, με δυσμενείς συνέπειες για την τοπική κοινωνία 7.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας σε συνδυασμό με μορφές Σ.Δ.Ι.Τ.  

2. ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. μπορεί να εστιάσει με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και στον τρόπο λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου και Λευκίμμης, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι ακόμα κι αν οι πηγές άντλησης πόρων έχουν περιοριστεί, αυτός δεν παύει να πρεσβεύει και να προωθεί μια νέα πρόταση προς την κοινωνία, αντίθετη με εκείνη της επικρατούσας αντίληψης.
Με τον τρόπο αυτόν, αναδεικνύονται η σπουδαιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων και τα δυσμενή αποτελέσματα που έχουν προκαλέσει οι έως σήμερα πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Εξαιτίας της συγκεκριμένης πρακτικής, ακόμα και το ζήτημα της ύδρευσης παραμένει εγκλωβισμένο στην επιλογή των φραγμάτων καίτοι έχει ομολογηθεί ότι με την συγκεκριμένη επιλογή δεν επιλύεται οριστικά το ζήτημα, διότι εσκεμμένα αποκλείεται η επιλογή της αξιοποίησης των υπογείων υδάτων, ως μολυσμένων (;) από τα λήμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου (!).
Αφετέρου, οι δύο Χ.ΥΤ.Α. Τεμπλονίου και Λευκίμμης, λόγω των αστοχιών στην κατασκευή τους, μπορούν να πυροδοτήσουν αλυσιδωτές δυσμενείς εξελίξεις σε βάρος τόσο του πρωτογενή τομέα, όσο και σε βάρος του τριτογενή τομέα της κερκυραϊκής Οικονομίας. Ιδιαίτερα, όσον αφορά σε εκείνον της Λευκίμμης ο οποίος ακόμα δεν έχει παραδοθεί από τον κατασκευαστή του, δεν έχει παραληφθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών και για τους λόγους αυτούς δεν έχει λειτουργήσει έως σήμερα, είναι πολλαπλά δυσχερής η πρόβλεψη των αποτελεσμάτων που θα προκαλέσει, δεδομένου ότι έως σήμερα γνωρίζουμε κάποιες μόνο από τις βλάβες και τις αστοχίες του κατασκευαστή του, που οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν παραλάβει και πληρώσει ως έντεχνα κατασκευασμένες, ενώ αγνοούμε τις ενδεχόμενες βλάβες και τις ενδεχόμενες φθορές που έχουν προκληθεί λόγω της μη λειτουργίας του, μετά την αποχώρηση των μηχανημάτων του κατασκευαστή του.   

3. ΛΕΥΚΑΔΑ
Σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά, η Λευκάδα βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση λόγω της γέφυρας που τη συνδέει με την ηπειρωτική ακτή. Αυτός είναι ο λόγος, που αυτή μπορεί να αναδειχτεί σε κόμβο εμπορικών ανταλλαγών και επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας ευρύτερης ποικιλίας ενασχολήσεων καταρχήν μεταξύ Λευκάδας-Κεφαλονιάς-Ζακύνθου και Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να ανάγει τα Ιόνια νησιά σε πηγή αξιοποίησης χρηματικών κεφαλαίων και τη Λευκάδα σε πηγή άντλησης πόρων για λογαριασμό της Περιφέρειας, η οποία θα μπορέσει να τους αξιοποιήσει για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του προγράμματος της (σε αυτό περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση μορφών Σ.Δ.Ι.Τ.).

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε συμπερασματικά ότι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. πρέπει με ιδιαίτερη μεθοδικότητα να προσεγγίσει το αντικείμενο της εκλογής Περιφερειάρχη και Περιφερειακού Συμβουλίου 2014 ώστε εντέλει να αναδειχτεί η αντικειμενική γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξία των Ιονίων νησιών, τις οποίες τεχνηέντως έχει υποβαθμίσει μέχρι σήμερα το σύνολο των ηγεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, θυσιάζοντας τες στο βωμό των σκοπιμοτήτων που εξυπηρετεί και εκτελεί η καρικατούρα των δωσίλογων μισθοφόρων του αγγλοσάξονα επικυρίαρχου της Κέρκυρας, παρά τις πολιτικές επιλογές της Ε.Ε., της οποίας η βούληση (όσον αφορά στην αξιοποίηση της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής αξίας των Επτανήσων) είναι εκ διαμέτρου αντίθετη και καταγεγραμμένη στα εν γένει κείμενά της. 

 

* Ο δρ. Παύλος Μεταλληνός είναι οικονομολόγος, μέλος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Παραπομπές


1  Ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στο Π. Μεταλληνός «Σσσσσ!!! … Η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών κοιμάται», που αναρτήθηκε στο www.corfupress.com στις 29 Αυγούστου 2012.

2 Ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στο Π. Μεταλληνός, Μεταξύ Ευρώπης και Ελλάδας-Η διαχείριση του ανταγωνισμού στην κερκυραϊκή Αγορά ως προϋπόθεση παραχώρησης εθνικής κυριαρχίας, εκδ. Λεξίτυπον, Αθήνα 2012 και ενδεικτικά στην περίπτωση του μέχρι και σήμερα προέδρου του παραρτήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Κέρκυρας κ. Νίκου Σπίγγου, ο οποίος ταυτόχρονα και με την ιδιότητα του ιδιώτη επαγγελματία μελετητή δημοσίων τεχνικών έργων συμμετείχε στην (παράνομη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Δημοκρατίας) κατάτμηση του οδικού Άξονα Βορρά-Νότου, άρα και στον κατακερματισμό αυτού σε μικρότερου προϋπολογισμού επιμέρους τεχνικές μελέτες και επιμέρους εργολαβίες ώστε όσον αφορά στις συγκεκριμένες επιμέρους δημοπρασίες (τεχνικών μελετών + εργολαβιών) να είναι δυνατή αφενός η επιλεκτική προκήρυξη τους [η οποία εξαρτιόνταν από την πολιτική (κατά περίπτωση) βούληση είτε του εκάστοτε Περιφερειάρχη, είτε του εκάστοτε Νομάρχη, είτε του εκάστοτε Δημάρχου] και αφετέρου η συνυφασμένη με τα οικονομικά συμφέροντα του Κερκυραίου ολιγοπωλητή δημοσίων έργων δημοπράτηση των επιμέρους εργολαβιών, ώστε ο συγκεκριμένος ΑΑ΄ ποιότητας εργολάβος να κατέχει εκ προοιμίου εξασφαλισμένο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του (ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στο Π. Μεταλληνός, «Κανένα Έργο δεν γίνεται στην Κέρκυρα αν υπερβαίνει το “εύρος” των “ντόπιων” Εργολάβων!», κερκυραϊκή εφημερίδα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της Κυριακής»,  7 Απριλίου 2007).

3 Ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στο Π. Μεταλληνός, «Η κρίση της κερκυραϊκής Οικονομίας είναι πρόβλημα πολιτικό», κερκυραϊκή εφημερίδα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της Κυριακής», 5 Οκτωβρίου 2003 και «Πολιτικό είναι το πρόβλημα της κερκυραϊκής Οικονομίας», που αναρτήθηκε στο www.corfupress.com στις 12 Σεπτεμβρίου 2012.

4 Ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στο Κ. Γαρδίκα, Προστασία και εγγυήσεις: στάδια και μύθοι της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης (1821-1920), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1999 και στο Σ.Δ. Λουκάτος, Η Επτανησιακή Πολιτική Σχολή των Ριζοσπαστών, εκδ. Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς-Ιθάκης, Αργοστόλι 2009.

5 Ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στο Π. Μεταλληνός «Ο Πλούτος των Πετρελαίων (που χάνουμε;)», που αναρτήθηκε στο www.corfupress.com στις 7 Ιουλίου 2012.

6 Ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στο www.cofupress.com , «Ο Φούχτελ μας πουλά και μας αγοράζει! Ζητά “συνεργασία”-χέρι στα “φιλέτα”…», 12 Ιουλίου 2012, «Φούχτελ: “Θα συνεργαστούν δύο διαμάντια”-Σπύρου: “Καλώ τη Μέρκελ να έρθει στα Ιόνια”», 8 Σεπτεμβρίου 2012 και «Αντιδράσεις από την εν κρυπτώ επίσκεψη των Γερμανών», 29 Νοεμβρίου 2012.

7 Ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στο Π. Μεταλληνός, «Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Επτανήσων», κερκυραϊκή εφημερίδα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της Κυριακής», 31 Δεκεμβρίου 2006.

 

 

CP-WEB/CorfuPress.com ■ Ι. Πολυλά 27 (Πεζόδρομος), 2ος όροφος, Κέρκυρα ■ Τηλ. (+30) 26610 26803 ■ Fax: 2661 500661 ■ mail: info @ corfupress.com