Βεβηλώνουν το Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο Παλιά Περίθεια PDF Εκτύπωση
ΣΤΗΛΕΣ | Σπ. Σαλβάνος
Κείμενο: ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ on Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 02:03   

«Η Παλιά Περίθεια έχει χαρακτηριστεί από το 1980 με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/67316/2590 – 12 – 1979 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 210/1-3-1980 Β’, «ως τοπίο φυσικού κάλλους και ως αρχιτεκτονικό σύνολο που έχει ανάγκη Κρατικής Προστασίας γιατί αποτελεί αξιόλογο οικισμό με 130 σπίτια Ενετικής Αρχιτεκτονικής και αρκετές αξιόλογες εκκλησίες με τοιχογραφίες, περιβάλλεται δε από τοπίο εξαιρετικού κάλλους», όπως ακριβώς αναγράφεται στην απόφαση. Βέβαια η «Κρατική Προστασία» στις τρεις δεκαετίες που πέρασαν από τότε ήταν ανύπαρκτη.

Ούτε και μετά την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/60311/1726 ΦΕΚ 152/13-03-1996 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κήρυξε την Παλιά Περίθεια Ιστορικό Διατηρητέο μνημείο, άλλαξε κάτι.

Το ιστορικό χωριό λεηλατείται, καταρρέει και αφανίζεται…. Οι δύο Δήμαρχοι Γ. Μαχειμάρης και Σ. Βάρελης, που θήτευσαν επί μία και πλέον εικοσαετία στον Δήμο Θιναλίων, ελλείψει ενδιαφέροντος και ανάλογων ευαισθησιών, όχι μόνον δεν έκαναν οποιεσδήποτε προσπάθειες για την εξασφάλιση, κάποιων πρόσθετων πόρων για τη διάσωση του ιστορικού χωριού, αλλά αποστέρησαν από την Παλιά Περίθεια και τις όποιες οικονομικές ενισχύσεις έπαιρνε έως τότε ως Κοινότητα…». (Απόσπασμα από το βιβλίο μου «Παλιά Περίθεια – Μορφές και Στιγμές» εκδ. 2010).

Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, επί δημαρχίας Βάρελη, όπως καταγγέλθηκε πρόσφατα, δώρισαν σκανδαλωδώς σχεδόν το μισό Φόρο (τη μισή πλατεία) του ιστορικού χωριού σε ιδιώτη, ιδιοκτήτη όμορου κτιρίου. Το απίστευτο αυτό εγχείρημα υιοθετήθηκε από τον Δήμο Κέρκυρας, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του οποίου με το αριθ. πρωτ. 82770/24-10-2012 έγγραφό τους, που έχει σαν θέμα: Οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου πλατείας Άνω Περίθειας (Παλαιάς Περίθειας)… και υπογράφεται από το διευθυντή, Πολιτικό Μηχανικό Αλέξανδρο Χονδρογιάννη.

Η σχετική συνημμένη έκθεση έχει ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2012 και υπογράφεται από τον υπάλληλο του Δήμου, Τοπογράφο Μηχανικό Γεώργιο Τζεφεράκο. Η έκθεση αναγνωρίζει στο συγκεκριμένο ιδιώτη, ιδιοκτησία οικοπέδου 132,43 τ. μ. επί της πλατείας με ΜΟΝΑΔΙΚΟ «τίτλο κυριότητας», «την με αριθμ. 299/23-08-2006 βεβαίωση προέδρου τοπικού συμβουλίου Περιθείας κ. Βασιλείου Σαλβάνου ότι ο κ. Ιωάννης Χειρδάρης κατέχει οικόπεδο 132,43 τ. μ. στην Άνω Περίθεια, με ενός διώροφου κτίσμα…», όπως επί λέξει αναγράφεται στην έκθεση.

palia-peritheia

Το ανυπόστατο εν προκειμένω, πέραν των σχετικών μαρτυριών των ηλικιωμένων κατοίκων που οριοθετούν τον κοινόχρηστο δημόσιο χώρο της πλατείας στα θεμέλια των γύρωθεν κτισμάτων, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα χωριά, αποδεικνύεται και από τρία (καταρχήν) προγενέστερα δημόσια έγγραφα:

α) Την με αριθ. 21673 από 28 Μαΐου 1986 Διαθήκη που συνέταξε ο Συμβολαιογράφος Σπυρίδων Βραδής, βάσει της οποίας ο διαθέτων είχε αφήσει στον πιο πάνω αναφερόμενο ανιψιό του το συγκεκριμένο κτίσμα, χωρίς να γίνεται αναφορά σε οποιονδήποτε προαύλιο χώρο.

β) Την από με αριθ. Πρωτ. 1959 από 26 Αυγούστου 1997 επιστολή του Δημάρχου Θιναλίων, Γεωργίου Μαχειμάρη προς τον Κων/νο Σαλβάνο του Αλίβου, ιδιοκτήτη ταβέρνας επί της πλατείας, για τη μίσθωση από το Δήμο Θιναλίων στον Κ. Σαλβάνο του άνωθεν «οικόπεδου», και

γ) Τις σχετικές τρεις αποδείξεις εισπράξεως του μισθώματος από το Δήμο για το συγκεκριμένο τμήμα της πλατείας εκ 50.000 δρχ. εκάστη για τα έτη 1996, 1997 και 1998 αντίστοιχα.

Προφανώς οι συναυτουργοί του προαναφερομένου εγκλήματος κατά του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου δεν είχαν υπόψη τους τα τρία αυτά δημόσια έγγραφα-φωτιά, ή τα απέκρυψαν σκόπιμα, όταν συναποφάσισαν να δράσουν από κοινού, ενώ περιέργως τα ίδια, σε κάθε περίπτωση, γνωστά εν τω μεταξύ, έγγραφα αποσιωπούνται επιμελώς στην προαναφερόμενη συνημμένη έκθεση οριοθέτησης της πλατείας… Αυτό κυρίως είχε προφανώς σαν στόχο την παραπλάνηση της προϊστάμενης Δημοτικής Αρχής και την υποβάθμιση της όλης υπόθεσης.

Μάλιστα, σε κατ’ ιδίαν συζήτηση ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Πανταζής έδειχνε να αγνοεί το θέμα στην έκταση και τη σοβαρότητα που αναπτύσσεται παραπάνω, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι η υπόθεση, με εντολή Δημάρχου, εξετάζεται από την Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, κα. Φανή Τσιμπούλη και την Διευθύντρια της Πολεοδομίας του Δήμου, κα. Αρετή Κουρτελέση.

Στην υπόθεση είχε εμπλακεί άπαξ και η προϊστάμενη της 21ης Εφορείας κ. Διαμάντω Ρηγάκου, η οποία με το αριθ. πρωτ. 3356 από 21 Ιουλίου 2010 έγγραφό της ζητούσε τη διακοπή των εργασιών (τοποθέτηση στεγάστρου) στην πλατεία κ.λπ., στο οποίο έγγραφο δεν δόθηκε οποιαδήποτε συνέχεια. (Μιλάμε μόνο για στέγαστρο, ενώ βάσει της επίσημης προαναφερθείσας σχετικής οριοθέτησης δεν αποκλείεται στον ιστορικό Φόρο της Παλιάς Περίθειας να μπουν σύντομα και συρματοπλέγματα!).

Θυμίζω ότι η κυρία Ρηγάκου επισκέπτεται συχνά την Παλιά Περίθεια, επιβλέποντας το έργο ευθύνης της που αφορά στην «Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Ιακώβου του Πέρσου», ενταγμένου βάσει της με αριθμ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΙΟΝ4/3249 από 28/12/2010 Απόφασης στο ΕΣΠΑ, το οποίο, έργο, χρηματοδοτείται με 475,082.40 Ευρώ.

Παρεμπιπτόντως ας σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εκκλησία του Αγίου Ιακώβου είναι ένας από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Παλιάς Περίθειας, ενδεχομένως μοναδικός στην Κέρκυρα. Είναι μια μονόχωρη βασιλική ανατολικού τύπου, μη ξυλοπαγής, κτιστή θολωτή με ιδιαίτερη εικονογράφηση του παραπέμπει στο Μυστρά, αφιερωμένη σε «εξωτικό στρατιωτικό άγιο», ακολουθώντας την στρατιωτική κουλτούρα της υστεροβυζαντινής περιόδου.

Κι είναι αδιανόητο την ίδια στιγμή που γίνονται αυτές οι αξιόλογες και δαπανηρές παρεμβάσεις διάσωσης μέρους του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου, το υπόλοιπο να λεηλατείται και να βεβηλώνεται…

Ένα άλλο διαθέσιμο σχετικό σημαντικό έγγραφο είναι το με αριθμ. πρωτ. 16091/10769 από 14/01/2013, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Δημάρχου Κέρκυρας, το οποίο αφορά στην εμπλοκή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρου Ρακιτζή στην υπόθεση.

foros

Φρονώ ότι για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην Παλιά Περίθεια, και για μια τόσο κραυγαλέα αυθαιρεσία, δεν είναι απαραίτητη η παρέμβαση του Ρακιτζή, ούτε χρειάζεται να διασυρθεί πανελλαδικά ο Δήμος της Κέρκυρας. Ο ίδιος ο Δήμαρχος μπορεί και οφείλει άμεσα (πριν είναι αργά), με δύο κινήσεις να το πράξει:

Α) Να ακυρώσει την με αριθμ. 299/23-08-2006 ΨΕΥΔΗ βεβαίωση του προέδρου τοπικού συμβουλίου Περιθείας και

Β) Να ανακαλέσει την υποβολιμαία κατάπτυστη με αριθμ. Πρωτ. 82770 από 24/10/2012 «Οριοθέτηση κοινόχρηστου πλατείας Άνω Περίθειας».

Κι αν είναι να παρθούν κάποια κεφάλια, μπορεί κι αυτό να το κάνει άνετα ο Δήμαρχος. Δεν χρειάζεται ο Ρακιτζής.

Στη συνέχεια να ΜΙΣΘΩΘΕΙ, ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ, ο δημόσιος κοινόχρηστος χώρος στους γύρωθεν καταστηματάρχες, στους οποίους θα πρέπει να γίνει κατανοητό, επί ποινή αποβολής τους από τον Φόρο, ότι είναι κυρίως προς το συμφέρον τους η υποχρέωσή τους να σέβονται και να προστατεύουν τον Ιερό αυτό Χώρο.

Υ.Γ. Τελείται με το παρόν σημείωμα ένα (το καλύτερο ίσως) μνημόσυνο στους Περιθειώτες που δεν ζουν πια και που ανά τους αιώνες κοπίασαν μόχθησαν και μάτωσαν για να αφήσουν και σε μας κάτι. Επιχειρείται μια ελάχιστη συμβολή στον αέναο αγώνα για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και επιτελείται ένα μέγιστο χρέος προς τις επερχόμενες γενεές.

Σπύρος Α. Σαλβάνος
Πρόεδρος Δ. Σ.
Περιβαλλοντική Παρέμβαση η Αντινιώτη

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Παρακαλούμε δημοσιεύστε στο σχόλιό σας. Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, το σχόλιο θα εμφανιστεί μετά από επιθεώρηση από τους διαχειριστές του ιστοτόπου.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

 

CP-WEB/CorfuPress.com ■ Ι. Πολυλά 27 (Πεζόδρομος), 2ος όροφος, Κέρκυρα ■ Τηλ. (+30) 26610 26803 ■ Fax: 2661 500661 ■ mail: info @ corfupress.com