Αρθρογράφος: CorfuPress com  Ημερομηνία δημοσίευσης: Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 17:41

Συζητήθηκε την Παρασκευή 17/2 στην Ολομέλεια της Βουλής η Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινής Βάκη προς την Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, σχετικά με τη δημόσια τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα.

 


Ακολουθεί το κείμενο της συζήτησης της Επίκαιρης Ερώτησης:

Πρωτολογία

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ:

Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέμα της παρούσας επίκαιρης ερώτησης είναι οι δομές της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης στην Κέρκυρα.

Όπως γνωρίζετε, με τον ν. 4109/2013 καταργήθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (ΟΤΕΚ) και οι αρμοδιότητές του μεταβιβάστηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού. Η κατάργηση του ΟΤΕΚ, λοιπόν, είχε ως συνέπεια την αποδιοργάνωση και απαξίωση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά δομές που υπάγονταν στον Οργανισμό.

Στην Κέρκυρα στο πλαίσιο του ΟΤΕΚ λειτουργούσε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) ως οικοτροφείο. Στο ΙΕΚ παρεχόταν κατάρτιση για την ειδικότητα του Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης και στην ΕΠΑΣ για τις ειδικότητες Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών, Μαγειρικής Τέχνης και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης.

Σήμερα και αφού έχει προηγηθεί η κατάργηση των Επαγγελματικών Σχολών, στην Κέρκυρα λειτουργεί το ΙΕΚ Τουρισμού μόνο με τις ειδικότητες του Τεχνικού Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας -τμήμα που ξεκίνησε τη λειτουργία του την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016- και του Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης.

Ωστόσο, δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα κατάρτισης στην ειδικότητα της Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, παρότι υφίσταται σχετική ειδικότητα στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, δηλαδή Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής.

Επιπλέον, ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών για την ειδικότητα του Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρα μειώθηκε για την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017 σε είκοσι πέντε από πενήντα άτομα που ήταν το 2015-2016.

Στον ΟΤΕΚ υπάγονταν επίσης οι Σχολές Ξεναγών, μεταξύ των οποίων και της Κέρκυρας. Δεδομένου ότι έχουν να δεχτούν νέους σπουδαστές από το 2010, η ανάγκη επαναλειτουργίας τους γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω ότι για την Κέρκυρα, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τον τουριστικό τομέα, καθίσταται αναγκαία η λειτουργία Τμήματος Μετεκπαίδευσης, δηλαδή επιμόρφωσης για τους ήδη εργαζόμενους σε τουριστικά επαγγέλματα ή για τους εποχιακά ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν μόνο εμπειρική γνώση του αντικειμένου εργασίας τους.

Με βάση, λοιπόν, αυτά, σας ερωτώ, κυρία Υπουργέ, τα εξής:
Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης από το Υπουργείο αναβάθμισης της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, προτίθεστε να προχωρήσετε σε αύξηση του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας και να εισάγετε την ειδικότητα του Τεχνικού Αρτοποιού-Ζαχαροπλαστικής;
Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας Τμήματος Μετεκπαίδευσης στην Κέρκυρα;
Τέλος, θα επαναλειτουργήσει η Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018;

Σας ευχαριστώ.

 


ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισμού):

Όταν αναλάβαμε το χαρτοφυλάκιο του Τουρισμού το 2015, παραλάβαμε τη δημόσια τουριστική εκπαίδευση -όπως πολύ σωστά είπατε- σημαντικά υποβαθμισμένη με βασική αιτία την κατάργηση του Οργανισμού του ΟΤΕΚ τον Ιανουάριο του 2013. Όσο δε για τις Σχολές Ξεναγών, αυτές ήδη τελούσαν σε αναστολή λειτουργίας από το 2010. Επίσης, καταργήθηκαν -και χωρίς μελέτη θα έλεγα- και τα ΕΠΑΣ με τα Τμήματα «Touristica» τα οποία είχαν.

Στο σχεδιασμό μας, λοιπόν, εντάξαμε άμεσα την αναβάθμιση των εκπαιδευτηρίων μας και συγκεκριμένα των οκτώ δημοσίων ΙΕΚ και των δύο ΑΣΤΕ στη Ρόδο και την Κρήτη. Συζητήσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ζητήσαμε τις προτάσεις των ίδιων των εκπαιδευτηρίων, καθώς και των Τομεαρχών Τουρισμού όλων των κομμάτων, αλλά και των Βουλευτών, τους οποίους με πρωτοβουλία μας προσκαλέσαμε σε συνάντηση, για να συμμετέχουν με τις προτάσεις τους.

Επίσης, συστήσαμε στο Υπουργείο Τουρισμού μία ομάδα εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία όλων αυτών των προτάσεων και με στόχο την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των εκπαιδευτηρίων με στόχο την αναβάθμισή τους, αλλά και να καταρτιστεί μία ολοκληρωμένη και συνολική πρόταση για τη δημόσια τουριστική εκπαίδευση.

Θα πρέπει, όμως, να τονιστεί, δυστυχώς, ότι οι δεσμεύσεις του παρελθόντος αποτέλεσαν εμπόδιο, έτσι ώστε το 2016 να μην μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας.

Συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις αυτές αφορούσαν στους σημαντικούς περιορισμούς, στις εγκρίσεις πρόσληψης του προσωπικού που προέκυπταν από το ν. 4093/2012 και στον συνεχώς μειούμενο αριθμό προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των εκπαιδευτικών μονάδων και φυσικά και του Υπουργείου μας, που αυτό ήταν ένα τεράστιο εμπόδιο στη στελέχωση των εκπαιδευτηρίων μας, με επακόλουθο την αδυναμία αύξησης των εισακτέων.

Με το νέο, όμως, οργανόγραμμα του Υπουργείου, το οποίο ολοκληρώνουμε αυτές τις μέρες, εξασφαλίζουμε θέσεις εκπαιδευτικών για τη στελέχωση και ενίσχυση των εκπαιδευτηρίων μας, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν και την αύξηση των εισακτέων και την εισαγωγή νέων ειδικοτήτων.
Έχουμε προσπαθήσει και ελπίζουμε ότι θα εξασφαλίσουμε όλα τα κονδύλια για την επαναλειτουργία σχολής ξεναγών της Αθήνας, δυστυχώς, καταρχήν το 2017 και τη λειτουργία τμημάτων μετεκπαίδευσης.

Στη δευτερολογία μου θα σας πω περισσότερα.

 

Δευτερολογία

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ:

Κυρία Υπουργέ, κατ’ αρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Κατανοώ απολύτως ότι λόγω δημοσιονομικής στενότητας δεν είναι δυνατή την παρούσα στιγμή προφανώς, η αύξηση θέσεων εκπαιδευτικών και σπουδαστών για τα ΙΕΚ Τουρισμού συνολικά.

Ωστόσο, αυτό το οποίο ζητούμε  είναι η δικαιότερη κατανομή του υπάρχοντος αριθμού. Και εξηγούμαι:

Ως γνωστόν, για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών συναρτάται με τις προκηρυσσόμενες θέσεις εκπαιδευτικών για τα ΙΕΚ Τουρισμού της χώρας. Για το 2016-2017, προβλέφθηκε ο αριθμός οκτώ ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το ΙΕΚ Κέρκυρας, που όπως ξέρετε, είναι κατεξοχήν τουριστική περιοχή, ενώ για τη Ρόδο και το Ηράκλειο -επίσης παραδοσιακά τουριστικές περιοχές- προβλέφθηκαν -και ορθώς- δεκατρείς θέσεις εκπαιδευτικών για κάθε ΙΕΚ.

Σχετικά με τους εισακτέους σπουδαστές: Για το ΙΕΚ Κέρκυρας προβλέφθηκαν συνολικά πενήντα θέσεις για την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τα ΙΕΚ Τουρισμού της Ρόδου και του Ηρακλείου ο αντίστοιχος αριθμός ήταν εκατόν είκοσι πέντε θέσεις για κάθε πόλη, για το Άργος εκατό θέσεις και για το Γαλαξίδι εξήντα.

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τα τμήματα Ζαχαροπλαστικής των ΙΕΚ Τουρισμού, για το 2015-2016 λειτουργούσαν τρία, στην Ανάβυσσο, το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη. Για την περίοδο 2016-2017 λειτουργούσαν επίσης τρία, στην Ανάβυσσο, το Ηράκλειο και τη Ρόδο. Επομένως, οι περιοχές στα ΙΕΚ των οποίων εντάσσεται τμήμα Ζαχαροπλαστικής θα μπορούσαν να εναλλάσσονται ανά εκπαιδευτική περίοδο.

Όσο για την ανάγκη αύξησης τώρα του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στο ΙΕΚ Κέρκυρας, τα στοιχεία των αιτήσεων επίσης μιλούν από μόνα τους: Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 έκαναν αίτηση ογδόντα οκτώ άτομα για το τμήμα Τεχνικού Τουριστικών Μονάδων, το οποίο μπορούσε να δεχθεί μόνο είκοσι πέντε άτομα. Για το ίδιο τμήμα έκαναν αίτηση για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 ογδόντα πέντε άτομα.

Αναφορικά με το τμήμα Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης, για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 οι αιτήσεις ήταν εκατόν εξήντα εννέα για πενήντα θέσεις και αυτές μειώθηκαν στις είκοσι πέντε θέσεις για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017. Μάλιστα, για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 οι αιτήσεις έφθασαν τις εκατόν εβδομήντα δύο. Δηλαδή, μόνο το 14% όσων κατέθεσαν αίτηση εισαγωγής, μπόρεσαν τελικά να φοιτήσουν στο τμήμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ το 2010 μόνο το 10% των καταρτιζόμενων ήταν κάτοικοι της Κέρκυρας, το 2016 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 90%.

Επί του τοπικού αιτήματος που διατυπώνεται για το ΙΕΚ Κέρκυρας, προκειμένου να λειτουργήσουν το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 δύο τμήματα Μαγειρικής Τέχνης με είκοσι πέντε σπουδαστές έκαστο, δύο τμήματα Τεχνικού Τουριστικών Μονάδων και ένα τμήμα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, ο αριθμός των εκπαιδευτικών χρειάζεται να ανέλθει στα δέκα άτομα από τα έως τώρα οκτώ. Επιπροσθέτως, χρειάζονται δύο διοικητικοί υπάλληλοι, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και τα απογευματινά τμήματα για την περίοδο 2017-2018.

Σε αυτήν την περίπτωση οι εισακτέοι σπουδαστές θα ανέλθουν σε εκατόν είκοσι πέντε άτομα, όπως και στις άλλες μεγάλες τουριστικές περιοχές με ΙΕΚ Τουρισμού και δη με δέκα εκπαιδευτικούς, λιγότερους δηλαδή από τις άλλες δύο πόλεις, το Ηράκλειο και τη Ρόδο.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κλείσω, αναφερόμενη και στη σημαντική θέση που έχει ο τουρισμός για την οικονομία των νησιών του Ιονίου, αλλά και για όλη την επικράτεια. Για την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων οι διανυκτερεύσεις και τα άμεσα έσοδα του τουρισμού ανέρχονται αντίστοιχα στο 12% και 11% των αντίστοιχων μεγεθών για τη χώρα. Όμως, η άμεση συμβολή τουρισμού στο ΑΕΠ της τοπικής οικονομίας αγγίζει το 50% έναντι του 8% σε επίπεδο χώρας. Επιπλέον, η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση ανέρχεται σε 17% στα Ιόνια νησιά έναντι 8,5% στην επικράτεια.

Στα παραπάνω θα ήθελα να προσθέσω το άκρως σημαντικό στοιχείο της νησιωτικότητας, από την οποία δεν γίνεται να εξαιρούνται τα Ιόνια νησιά. Γνωρίζουμε ότι αυτή η Κυβέρνηση θεωρεί τα Ιόνια νησιά νησιωτικό σύμπλεγμα και δεν παραγνωρίζει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις της πολιτείας που απορρέουν από αυτήν την αναγνώριση. Κατανοούμε απολύτως ότι δεν είναι δυνατή δημοσιονομικά η συνολική αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικών για τα ΙΕΚ τουρισμού της χώρας. Ωστόσο, είμαστε σίγουροι ότι έχετε την πρόθεση, τη βούληση να προχωρήσετε σε δικαιότερη κατανομή τους.

Σας ευχαριστώ πολύ.


ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισμού):

Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία συνάδελφε, ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση ειδικά στα επαγγέλματα τα τουριστικά, δεδομένου ότι  το 2015 και το 2016 είχαμε ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, εξαιρετικές πρωτοβουλίες που αφορούν επενδύσεις οι οποίες γίνονται και έκρηξη, θα έλεγα, επενδύσεων. Εμείς συμβουλεύουμε και τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν στο μέλλον, να ασχοληθούν με τον τουρισμό, γιατί η χώρα μας μπορεί πραγματικά να προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες, πολύ μεγάλη ποιότητα και μεγάλη ανάπτυξη στο τουριστικό κομμάτι.

Η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης για εμάς αποτελεί βασικό άξονα της εθνικής τουριστικής πολιτικής μας. Είναι άμεση προτεραιότητά μας για το 2017 και είμαστε σε συνεχή συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία.

Πρώτα απ’ όλα, για την επαναλειτουργία της Σχολής Ξεναγών είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε -όπως είπα και πριν- ότι θα επαναλειτουργήσει η Σχολή Ξεναγών στην Αθήνα το 2017. Έχουμε ήδη κάνει μια συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικής επιστημονικής επιτροπής αρμόδιας για τα θέματα των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού και έχουμε εξασφαλίσει, επιτέλους, τα απαιτούμενα κονδύλια και το απαραίτητο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Όπως σας είπα στην πρωτολογία μου, υπήρχαν δεσμεύσεις που δεν μας το επέτρεπαν αυτό. Τώρα το εξασφαλίσαμε. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία πάλι με τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε σε επόμενη φάση να επαναλειτουργήσουν και οι υπόλοιπες Σχολές Ξεναγών, τις οποίες άλλωστε έχουμε προβλέψει στο καινούργιο, στο νέο οργανόγραμμα που επεξεργαζόμαστε και ολοκληρώνεται.

Τέλος, είμαστε σε συνεργασία με το κάθε εκπαιδευτήριο, αλλά και με το Υπουργείο Παιδείας, και έχουμε λάβει υπόψιν όλες τις εισηγήσεις για τις προσφερόμενες ειδικότητες, σε συνάρτησης πάντα με τον αριθμό καθηγητών. Και εφόσον με το νέο οργανόγραμμα αυξάνουμε τις θέσεις αυτών, θα μπορεί να προβλεφθεί και αύξηση εισακτέων και νέων ειδικοτήτων. Με την Κέρκυρα -είχαμε μιλήσει-, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτήν την αύξηση, γιατί ήταν περιορισμένο.

Σχετικά με το ζήτημα της μετεκπαίδευσης, αναφέρουμε ότι ήδη προωθείται και νομοθετική ρύθμιση, γιατί αυτό ήταν και το πρόβλημα της χρηματοδότησης, από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τα έτη 2017-2018 και 2019, το οποίο δεν είχε ποτέ προβλεφθεί.

Αναφορικά με την κατάρτιση και την μετεκπαίδευση των εργαζομένων, των εποχιακά ανέργων και ανέργων εμπειροτεχνών στον τομέα του τουρισμού με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό κλάδο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την εκπαίδευση. Για αυτό και κάναμε την ομάδα εργασίας, για αυτό και έχουμε και τις επιτροπές. Είναι για εμένα πολύ σημαντικό το ότι ξεκινάει η Σχολή Ξεναγών. Τα ΕΠΑΣ, δυστυχώς, καταργήθηκαν, δεν μπορούμε να τα επαναφέρουμε. Τα ΙΕΚ πρέπει να ενισχυθούν. Και πρέπει να δούμε μία ολοκληρωμένη πρόταση -που θα είμαστε περήφανοι για την τουριστική μας εκπαίδευση- και όχι κάτι αποσπασματικό το οποίο θα συνεχίσει να κρατά υποβαθμισμένη την τουριστική εκπαίδευση. Μέσα στο 2017 θα το έχουμε ολοκληρώσει. Είναι σημαντικό για μένα –γιατί ξέρετε ότι στο Υπουργείο λειτουργούμε ομαδικά- να έχουμε και όλες τις προτάσεις τις οποίες περιμένουμε από όλα τα κόμματα, από τον τομέα τουρισμού και τους βουλευτές, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή την ολοκληρωμένη πρόταση που έχουμε και είμαστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Πολύ σύντομα θα υπάρχει η πρότασή μας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Παρακαλούμε δημοσιεύστε στο σχόλιό σας. Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, το σχόλιο θα εμφανιστεί μετά από επιθεώρηση από τους διαχειριστές του ιστοτόπου. Το CorfuPress.com διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι προσβλητικά κατά μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού, πίστης κλπ. Σχόλια τα οποία περιέχουν καταγγελίες χωρίς αποδείξεις, συκοφαντικές αναφορές ή οτιδήποτε εμπίπτει στις απαγορεύσεις που περιέχονται στη νομοθεσία περί Τύπου, δεν θα δημοσιεύονται.

Ευχαριστούμε


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση