Αιολικό Παντοκράτορα: ο βιασμός της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι επιπτώσεις και η κατάντια PDF Εκτύπωση
ΣΤΗΛΕΣ | Σπ. Σαλβάνος
Κείμενο: ΣΠΥΡΟΣ Α. ΣΑΛΒΑΝΟΣ* on Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010 19:33   

altΑπό τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει κατατεθεί στην Δ/νση ΠΕ-ΧΩ της Περιφέρειας για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
Ήδη τον Οκτώβρη του 2005 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) για την εγκατάσταση στο όρος Παντοκράτορα 12 ανεμογεννητριών (ΜΠΕ σελ.21). Αυτό σημαίνει ότι την τελευταία πενταετία οι αρμόδιοι αιρετοί μας άρχοντες και κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες τελούσαν εν γνώσει του εγχειρήματος και προσέφεραν ήδη τις καλές τους υπηρεσίες στην εταιρεία, ερήμην και εν αγνοία της άμεσα θιγόμενης τοπικής κοινωνίας.
Η εταιρεία φέρεται να έχει μισθώσει για 20 χρόνια από ιδιώτες – οι περισσότεροι των οποίων απέκτησαν τίτλους χρησικτησίας όμορων εκτάσεων κατά το διάστημα των τελευταίων 5 ετών – 1800 συνολικά στρέμματα της κορυφογραμμής του ορεινού όγκου, εκ των οποίων θα χρησιμοποιήσει καταρχήν τα 773,420,97 για την εγκατάσταση του αιολικού της πάρκου (ΜΠΕ σε. 12).
Στη σελίδα 91 της ΜΠΕ αναφέρεται ψευδώς ότι τμήμα μόνο της περιοχής εκτείνεται εντός του καταφυγίου άγριας ζωής, αποκρύπτοντας ότι και τα 1800 στρέμματα αποτελούν τμήμα της συνολικής έκτασης των 6.000 στρεμμάτων που έχει χαρακτηριστεί ως μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 4825/501/04-02-1970 και 32570/1671/21-04-1976 αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας.
Η ισχύς των 12 ανεμογεννητριών θα είναι συνολικά 24 MW (12 Χ 2 = 24 MW) και το μέσο υψόμετρο εγκατάστασής τους από την επιφάνεια της θάλασσας θα είναι 780 μέτρα. (ΜΠΕ σελ. 12).
Η διάμετρος της φτερωτής των ανεμογεννητριών είναι 82 μ, το ύψος του πυλώνα 78 μ και το συνολικό ύψος 119 μέτρα. Το δε βάρος της φτερωτής είναι 8 τόνοι, της γεννήτριας 54 τόνοι (!) και το συνολικό βάρος της ανεμογεννήτριας 214 τόνοι!!! (ΜΠΕ σελ. 32). Θα στηρίζονται σε τεράστιες βάσεις από μπετόν, των οποίων ο όγκος δεν αναφέρεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία τους θα φθάνει τα 104 ντεσιμπέλ (ΜΠΕ σελ. 141) όσος σχεδόν και μιας Συναυλίας ροκ που είναι 120 ντεσιμπέλ (ΜΠΕ σελ. 142).
Η Διάρκεια ζωής των ανεμογεννητριών σύμφωνα με τον οργανισμό πιστοποίησης «Deutsches Windenergie Institut», κατά IEC IA, είναι τα 20 έτη (ΜΠΕ σελ.19).
Υπεραμυνόμενη της εισήγησής της για θετική γνωμοδότηση υπέρ της εγκατάστασης του αιολικού πάρκου, η κα Υδραίου, λίγο πριν υποστεί τη γνωστή συντριπτική ήττα κατά την τελευταία συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, στο ερώτημα για το τι θα γίνει με τις εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μπετόν και τα κουφάρια των ανεμογεννητριών όταν συμπληρώσουν τα 20 χρόνια ζωής τους, απάντησε υποκριτικά ότι θα αντικατασταθούν με καινούριες… Λες και εν τω μεταξύ η τεχνολογία δεν θ’ αλλάξει, οι συνθήκες θα παραμείνουν ως έχουν και η ιδιωτική επιχείρηση αποκλείεται να αποφασίσει διαφορετικά!
Η Απόσταση του αιολικού πάρκου από τα βόρεια όρια του Σπαρτίλα θα είναι 655 μέτρα, ενώ ορατό θα είναι από το χωριό αυτό, το σύνολο των ανεμογεννητριών (ΜΠΕ σελ.171).
Η Απόσταση από Μπαρμπάτη θα είναι 1.100 μέτρα ενώ ορατές θα είναι από εκεί οι ανεμογεννήτριες αριθ. 6, 11, 1 και 3 (ΜΠΕ σελ. 171).
Για τις ανάγκες της τοποθέτησης των ανεμογεννητριών προβλέπονται εντός του αιολικού πάρκου 13 νέες χαράξεις δρόμων συνολικού μήκους 3,504 μ., ενώ το συνολικό μήκος της οδού πρόσβασης, που θα διαπλατυνθεί ανάλογα επιτρέποντας την διέλευση νταλικών άνω των 40 μ μήκος, θα είναι 22.083 μ (ΜΠΕ σελ.14).
Προβλέπονται επίσης θραυστήρες σε θέσεις μεγάλων ορυγμάτων (διαβ. μικρά νταμάρια κατά μήκος των οδών) για παραγωγή υλικού (ΜΠΕ Σελ. 82).
Οι συνολικές εκσκαφές οδών πρόσβασης και βάσεων ανεμογεννητριών θα είναι 188.672,84 κ. μ. (ΜΠΕ σελ. 83).
Κάνουν λόγο για 189 ΧΙΛΙΑΔΕΣ κυβικά μέτρα εκσκαφές. Για μια απροκάλυπτη βιβλική καταστροφή του βουνού!!!
Το Κόστος που έχει προϋπολογιστεί για το σύνολο της επένδυσης ανέρχεται στα 40.854.986,00 € και επιδιώκεται η υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν.3292/04, για κρατική επιχορήγηση (από τους Έλληνες φορολογούμενους) του 40%. Προβλέπεται επίσης δανεισμός του 35% και ίδια συμμετοχή στο 25% (ΜΠΕ σελ. 21)
Επίσης ο υποσταθμός της Enova κοντά στα Γαζάτικα είναι για ανύψωση τάσης (20 Kv/150 Kv) και σύνδεση με τον εκεί Υ/Σ της ΔΕΗ για τη διοχέτευση του παραγόμενου ρεύματος. Αυτό προκύπτει από το υπ΄ αριθ. 5552/10-08-09 έγγραφο του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), το οποίο περιλαμβάνεται στο φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει κατατεθεί στην Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Ενώ στο ίδιο έγγραφο που υπογράφει ο Δ/ντής Σχεδιασμού Συστήματος Ι. Καμπούρης, επιχειρείται ανενδοίαστα και ανερυθρίαστα η εξαπάτηση της τοπικής κοινωνίας, προτείνοντας «λόγω των αναμενόμενων τοπικών αντιδράσεων» τη συνεργασία για τους υποσταθμούς μεταξύ της Enova και της Spider, η οποία προωθεί το δεύτερο κατά σειρά αιολικό πάρκο στη θέση Τσούκα των Δήμων Φαιάκων και Παλαιοκαστριτών και φυσικά τον τρίτο δικό της υποσταθμό στην περιοχή…
Στη σελίδα 24 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συνολικού έργου γίνεται λόγος για τα έσοδα της εταιρείας τον πρώτο χρόνο κ.λπ. που θα ανέρχονται στο ποσό των 4.497.224,00 ευρώ με προβλεπόμενη αύξηση 2% ανά επόμενο έτος, ενώ στην ίδια σελίδα, αναφέρεται κυνικά επί λέξει: «Πέραν του ανταποδοτικού τέλους 3% προς τους ΟΤΑ και το οποίο θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα ισχύοντα, δεν υφίστανται άλλες υποχρεώσεις κοινής ωφελείας». Αυτό το 3%, όπως ελέχθη στο τελευταίο Ν. Συμβούλιο, μετά την αφαίρεση των φόρων κ.λπ., αντιστοιχεί στο καθαρό ποσό των 78.000 ευρώ ετησίως που θα μοιράζονται οι τρεις Δήμοι: Κασσωπαίων, Φαιάκων και Θιναλίων… Σωθήκανε!!!
Άλλες 62.400 ευρώ ετησίως προβλέπονται στην ίδια σελίδα για δαπάνες εργατικού προσωπικού. Για τα 3 μόνο άτομα, δηλαδή, που θα απασχολούν!
Αυτά θα είναι εν προκειμένω τα κέρδη της ξένης εταιρείας και τα «οφέλη» της ντόπιας κοινωνίας από το μεγάλης κλίμακας «αναπτυξιακό» έργο!!!
Για τα περιβαλλοντικά «οφέλη» της πράσινης ενέργειας-απάτη ας δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Γερμανία, την μητέρα των ανεμογεννητριών:
a) «Σύντομα συμπληρώνουμε 20.000 ανεμογεννήτριες, χωρίς να αντικαταστήσουμε ούτε ένα μικρό συμβατικό σταθμό παραγωγής ενέργειας»
- Ferdinand Fürst zu Hohenlohe-Bartenstein, Ομοσπονδιακή ένωση για την προστασία του τοπίου, Γερμανία.
b) «Το όνειρο της φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας έχει μετατραπεί σε υψηλά επιδοτούμενη καταστροφή του τοπίου»
- Der Spiegel

Κλείνοντας δεν πρέπει να μείνει απαρατήρητο το θράσος της εταιρείας (της μελετήτριας εν προκειμένω) που αποτυπώνεται στη σελίδα 28 της ΜΠΕ, όπου δηλώνεται ψευδώς ότι «η χωροθέτηση έγινε βάσει συναίνεσης των κατοίκων», ενώ ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει: όλοι ξέρουμε ότι μόλις πρόσφατα, η τοπική κοινωνία δια των αντιπροσώπων της, τόσο στο Δήμο Φαιάκων, όσο και στο Ν. Συμβούλιο, στην συντριπτική της πλειοψηφία είπε ένα βροντερό «ΟΧΙ» στο αιολικό πάρκο.
Το «ΌΧΙ» επικρατούσε ουσιαστικά και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Θιναλίων στην θετική εισήγηση του Δημάρχου Σ. Βάρελη, ο οποίος όταν είδε ότι δεν του ‘βγαιναν τα κουκιά, γνωρίζοντας ότι παρερχομένης άκαρπης της προθεσμίας των 35, η απόφαση εκλαμβάνεται ως θετική, ανέβαλε με τη στήριξη(!) της αντιπολίτευσης, τη συζήτηση επ’ αόριστον.
ΝΑΙ με τόνο λένε ο Νομάρχης Στ. Πουλημένος, η Αντινομάρχης (καταστροφής του) Περιβάλλοντος Μ. Υδραίου, ο Πρόεδρος του Ν. Συμβουλίου Θ. Αθανασίου και βέβαια ο Δήμαρχος Θιναλίων Σπ. Βάρελης.
Λένε ναι στο δρόμο που άνοιξαν το Υπουργείο Πολιτισμού και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες του για τον βιασμό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αποκρύπτοντας σκόπιμα τις Υπουργικές Αποφάσεις που κηρύττουν την Μονή του Υψηλού Παντοκράτορα αρχαιολογικό χώρο και ιστορικό διατηρητέο μνημείο και την Παλιά Περίθεια αξιόλογο παραδοσιακό οικισμό και ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Λένε ναι στον ακρωτηριασμό της Κέρκυρας, στην βιομηχανοποίηση μιας περιοχής «φιλέτο», ναι στην περαιτέρω υποβάθμιση και απαξίωση του κερκυραϊκού τοπίου, του πόλου έλξης των επισκεπτών μας, της βάσης της τοπικής οικονομίας.
Λένε ναι στην επικείμενη ταφόπλακα στον Τουρισμό, στην εξαθλίωση της κερκυραϊκής κοινωνίας.
Αδιαφορούν τα ΜΜΕ πλην Corfupress, σωπαίνουν αδιάφοροι οι δύο βουλευτές μας, Γκερέκου και Δένδιας, οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες και όλοι σχεδόν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι.
Μιλάνε μόνο οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η εξής μία, η «Αντινιώτη» που λέει «ΟΧΙ» στο ξεπούλημα και την καταστροφή του τόπου μας, «ΌΧΙ» στην παρακμή και την κατάντια!

 

* O Σπύρος Α. Σαλβάνος είναι Πρόεδρος Δ. Σ. της «Περιβαλλοντική Παρέμβαση η Αντινιώτη»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Παρακαλούμε δημοσιεύστε στο σχόλιό σας. Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, το σχόλιο θα εμφανιστεί μετά από επιθεώρηση από τους διαχειριστές του ιστοτόπου.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

 

CP-WEB/CorfuPress.com ■ Ι. Πολυλά 27 (Πεζόδρομος), 2ος όροφος, Κέρκυρα ■ Τηλ. (+30) 26610 26803 ■ Fax: 2661 500661 ■ mail: info @ corfupress.com